เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมชมสำนักงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมชมสำนักงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 101 view

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายแรงงานฯ จากนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการบรรยายสรุปในหัวข้อดังกล่าว พร้อมกับมอบนโยบายว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญต่อประเด็น “3P” ซึ่งประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ (Economic Promotion - EP) (๒) การคุ้มครองด้านกงสุล (Consular Protection - CP) และ (๓) ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power - SP) ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้ล้วนสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทของฝ่ายแรงงานฯ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย การคุ้มครองดูแลแรงงานไทย และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับฝ่ายแรงงานฯ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ