เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยที่งาน 2024Bio Korea Exhibition

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยที่งาน 2024Bio Korea Exhibition

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 116 view
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 2024 Bio Korea Exhibition ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทนานาชาติในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเจรจาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ชักจูงการลงทุนสู่บริษัท
เอกอัครราชทูตฯ ได้สนทนากับบริษัท Clinsearch Services ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการสนับสนุนการทดลองทางคลินิกและประสงค์จะขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเกาหลีใต้
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Marc Elrich, County Executive ของ Montgomery County และนาง Judy Costello ผู้จัดการฝ่าย Special Projects ของ Montgomery County, Maryland เกี่ยวกับแผนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสตาร์ทอัพไทยกับ Montgomery County ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งสตาร์ทอัพไทยและสหรัฐฯ ในนิทรรศการสตาร์ทอัพต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ เช่น NextRise ๒๐๒๔ เดือน มิ.ย. นี้ และ COMEUP2024 เดือน พ.ย. นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ