เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 122 view

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธนากร บัวรัษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและคณะ ซึ่งเดินทางมาราชการที่เกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2565 โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับฝ่ายเกาหลีใต้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ