เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิการบดีสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea National Diplomatic Academy—KNDA)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิการบดีสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea National Diplomatic Academy—KNDA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 64 view

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายฮง ฮยอน-อิก อธิการบดีสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea National Diplomatic Academy—KNDA) และนายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโสและนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่นักวิจัยสมทบตามคำเชิญของ KNDA รวมทั้งคณะนักวิจัยจาก KNDA ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ