เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ม.ค. 2566

| 516 view
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมด้วย
 
ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีอยู่กว่า 190,000 คน แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย และปัญหานักท่องเที่ยวไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี
 
ภายหลังการพบหารือฯ เอกอัครราชทูตฯ และคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายลี จอง-ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี และร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ