เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 413 view

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum (GSMF) 2023 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนกับคณะฯ เกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ พัฒนาการของความร่วมมือด้านการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของไทยกับเกาหลีใต้และต่างประเทศ และยินดีสนับสนุนความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับหน่วยงานด้านการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเกาหลีใต้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ