เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนเกาหลีใต้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 70 view

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะจาก อว. ในโอกาสที่เดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งได้เข้าร่วมการพบหารือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกฯ กับนายอี จอง-โฮ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลีใต้ ณ โรงแรมล็อตเต้ กรุงโซล ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ การสร้างสถานีปล่อยยานอวกาศของไทย เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการแพทย์ การสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการวิจัยเพื่อลดภาวะโลกร้อน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ