เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย มุน แช-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย มุน แช-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 157 view

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ต่อนาย มุน แช-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยภายหลังพิธียื่นพระราชสาส์น เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีในช่วงการหารือแบบกลุ่ม โดยได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีในปี 2562 ได้ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันใกล้ชิดมากขึ้น เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความยินดีและชื่นชมความสำเร็จในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี และนโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่ทำให้สาธารณรัฐเกาหลีใกล้ชิดกับภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในประเด็นที่ให้ความสำคัญร่วมกัน อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงานหมุนเวียน และสาธารณสุข รวมไปถึงการสานต่อพลวัตความสัมพันธ์จากความสำเร็จของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของประธานาธิบดีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ