เอกอัครราชทูต ได้เข้าพบนายยู จอง-ฮยอน รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ได้เข้าพบนายยู จอง-ฮยอน รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2565

| 126 view

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ได้เข้าพบนายยู จอง-ฮยอน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รับผิดชอบงานด้านพิธีการทูต เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในโอกาสการครบรอบ 65 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศในปี 2566 เอกอัครราชทูตฯ ย้ำความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ