แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และอายุ 49 ปีลงมา

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และอายุ 49 ปีลงมา

7 ก.ค. 2564

849 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี และอายุ 49 ปีลงมา (ทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่พำนักอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

Vaccine_7.7.2021_full_2

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ