แพลตฟอร์มจองโรงแรมกักกันโรค ASQ

แพลตฟอร์มจองโรงแรมกักกันโรค ASQ

2 ธ.ค. 2563

181 view
ที่แรกในโลก! แพลตฟอร์มจองโรงแรมกักกันโรค ASQ
.
ประเทศไทยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการเปิดแพลตฟอร์มจองโรงแรมสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) เป็นประเทศแรกของโลก
.
โครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัทอโกด้า (Agoda) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศ สามารถจองโรงแรมสถานที่กักตัว (ASQ) ได้ตรงความต้องการของตนเอง
.
ปัจจุบันมีโรงแรมที่ได้รับการรับรองเป็น ASQ แล้ว 113 แห่ง และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 37 แห่ง โดยจะเร่งขยาย ASQ และสถานที่ควบคุมโรคทางเลือกในต่างจังหวัด (ALQ) อีกกว่า 100 แห่ง
.
ค้นหาข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม ASQ ได้ที่ www.agoda.com/quarantineTH
.
คาดว่านอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศ เกิดประโยชน์โดยอ้อมต่อการท่องเที่ยวไทย สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล
------------------
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)