แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ฟรี ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ฟรี ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22 เม.ย. 2564

416 view
แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพียงแค่ท่านกรอกรหัส "DCA19" ขณะใช้งาน (และหากท่านประสงค์ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคอื่น ๆ ก็ยังสามารถขอรับส่วนลด 10% ได้จนถึงสิ้นปี 2564 เช่นกัน ด้วยการกรอกรหัส "DCA10")
ศึกษารายละเอียดด้านล่าง
 
Dr._A-Z_22.4.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ