โครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗” ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล

โครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗” ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 155 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งกำหนดการจัด “โครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗” ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล ที่อยู่ 326-1 Yu-ri, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 18334 ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
๑. ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับบริการงานหนังสือเดินทางแบบ ๕ ปี และ ๑๐ ปี (ทั้งผู้ร้องที่มีวีซ่าและผู้ร้องที่ไม่มีวีซ่า) จะต้องสำรองคิวล่วงหน้าซึ่งมีจำนวนจำกัดภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
๒. ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับบริการแจ้งเกิด (ทั้งผู้ร้องที่มีวีซ่าและผู้ร้องที่ไม่มีวีซ่า) จะต้องสำรองคิวล่วงหน้าซึ่งมีจำนวนจำกัดภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
โดยผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับบริการตามนัยข้อ ๑ และ ๒ สามารถสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่ https://rteseoul-q.consular.go.th/
๓. ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับบริการงานเอกสารเดินทางฉุกเฉิน จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า บริการรับรองเอกสาร และรับคำปรึกษางานคุ้มครองคนไทยตกทุกข์ได้ยากและด้านแรงงาน/สัญญาจ้างงาน ไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการงานหนังสือเดินทางฯ และบริการแจ้งเกิด แก่ผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งในประกาศฯ จะระบุชื่อและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓ หลักสุดท้ายของผู้ที่สำรองคิวสำเร็จ
ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
 
 
450121331_886210600220250_5565929868756733960_n 450222460_886210610220249_7541133468870625801_n