โครงการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

โครงการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 57 view
ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีมารับบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับบริการไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้าและสามารถเข้ารับบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
 
450304990_886376466870330_6033232158189835949_n