โครงการโลกของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 10 โครงการสุดท้ายที่จะได้รับรางวัล Human City Design ในสาธารณรัฐเกาหลี

โครงการโลกของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 10 โครงการสุดท้ายที่จะได้รับรางวัล Human City Design ในสาธารณรัฐเกาหลี

27 ม.ค. 2564

485 view
โครงการโลกของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งออกแบบโดยนายบุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวไทยได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการที่เข้ารอบสุดท้าย เพื่อรับรางวัล Human City Design ในปี 2564 โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยรัฐบาลกรุงโซล ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิการออกแบบแห่งกรุงโซล ซึ่งจะคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่นำเสนอแนวทางต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากการออกแบบในเมืองต่างๆ ในอนาคต โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านทางพิธีมอบรางวัลที่จะจัดขึ้นแบบออนไลน์
 
นาย Lu Xiaobo กรรมการผู้ตัดสินรางวัลท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และเป็นคณะบดีของสถาบันศิลปกรรม และการออกแบบของมหาวิทยาลัย Tsinghua ประเมินว่า โครงการโลกของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนของแนวคิดที่มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ เพื่อที่มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน


รูปจาก http://humancitydesignaward.or.kr/en/winners/2020/elephant-world 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

27012021174142.pdf