โครงการโลกของช้างได้รับรางวัล Human City Design Award ในสาธารณรัฐเกาหลี  

โครงการโลกของช้างได้รับรางวัล Human City Design Award ในสาธารณรัฐเกาหลี  

10 มี.ค. 2564

252 view

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Human City Design ในปี 2563 เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในโอกาสนี้ อัครราชทูต ได้รับมอบรางวัลดังกล่าว จากนาย Jeong-hyup SEO รักษาการผู้ว่าราชการกรุงโซล แทน รศ. บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวไทย เจ้าของโครงการโลกของช้างในจังหวัดสุรินทร์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก  รัฐบาลไทย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้าง และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในระดับโลก และเพื่อนำชาวกุยซึ่งอาศัยอยู่ในท้องที่ดังกล่าว และช้างกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลในระดับสากล นำเสนอแนวทางต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากการออกแบบในเมืองต่างๆ ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกรุงโซลเป็นเมืองชั้นนำด้านการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และส่งเสริม บทบาทและทิศทางการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ในสังคมต่างๆ   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ