(1) BLOCKCHAINLABS. AI ผู้ช่วยธุรกิจสู่ดิจิทัล

(1) BLOCKCHAINLABS. AI ผู้ช่วยธุรกิจสู่ดิจิทัล

17 พ.ค. 2564

90 view

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก เช่น การลดการออกจากที่พักอาศัย การทำงาน การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์ ส่งผลให้ต้องเร่งปรับตัวสู่การทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและปรับปรุงระบบรูปแบบการทำงานขององค์กร อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยที่เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวงการธุรกิจต่างๆ คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ที่สามารถนำมาปรับใช้งานได้หลากหลาย

블록체인  

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้มีประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ไอแซค คาซี (Isaac Khazi) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บล็อคเชนแล็บส์. เอไอ จำกัด เล็งเห็นความต้องการบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ของธุรกิจในประเทศไทย จึงตัดสินใจก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโต ชื่อบริษัทแสดงออกถึงจุดแข็งของบริษัท โดยการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีบล็อกเชนมาให้บริการกับธุรกิจที่ต้องการนำไปใช้

สาเหตุที่บริษัทนี้เน้นนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้สองเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากทั้ง 2 เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้และเติมเต็มซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมองว่าการที่บริษัทเลือกชูจุดเด่นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่ดี เพราะในประเทศไทยยังมีผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ไม่มาก ขณะเดียวกันหากลูกค้าต้องการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ บริษัทก็มี

ความพร้อมให้บริการได้เช่นกัน ส่วนเรื่องบุคลากร คุณไอแซคอธิบายว่ามีผู้ที่เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยไม่มากเพียงพอ บริษัทจึงพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยด้วยการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ

รูปแบบการทำงานของบริษัท บล็อคเชนแล็บส์. เอไอ จำกัด เริ่มต้นจากเมื่อมีลูกค้าซึ่งอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมแจ้งความต้องการที่จะนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือเอไอไปใช้ บริษัทจะเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และหาวิธีออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆของลูกค้า

ISSAC  

คุณไอแซคอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนว่า “บล็อกเชนโดยพื้นฐานคือ การกระจาย ความน่าเชื่อถือในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างถูกรวมศูนย์ เช่น ธุรกิจธนาคารก็รวมศูนย์ข้อมูลต่างๆโดยธนาคารเป็นเสมือนตัวกลางในการทำธุรกรรมต่างๆ บล็อกเชนเข้ามาแทนที่ตัวกลางเหล่านั้น ผมไม่ต้องรู้จักคุณ ผมไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณ แต่ผมเชื่อในเทคโนโลยีนี้”

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่รู้จักทั่วโลกคือบิตคอยน์ ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้การส่งต่อบิตคอยน์ช่วยเสริมความมั่นใจในการส่งผ่านเงินดิจิทัล กล่าวคือ เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

ขณะที่เทคโนโลยีเอไออธิบายว่า “เอไอเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและสถิติ เอไอใช้คณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์บางสิ่งบางอย่าง เช่น คุณดูภาพยนตร์ในเน็ตฟลิกซ์ และเน็ตฟลิกซ์สามารถแสดงภาพยนตร์เรื่องอื่นที่คุณอาจจะอยากดูขึ้นมา โดยพื้นฐานมาจากข้อมูลว่าคุณดูเรื่องอะไรมาก่อน แล้วก็สร้างข้อมูลขึ้น”

ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของบริษัทคือ กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และโครงการเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ตัวอย่างที่นำไปใช้งานจริงคือซอฟต์แวร์ที่ให้ลูกค้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินได้ ขณะที่เทคโนโลยีเอไอ มีเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดึงข้อมูลจากข้อความต่างๆ มาใช้งานได้ การพัฒนาแชตบอตที่สามารถโต้ตอบกับลูกค้า การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการพยากรณ์ เช่น ที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนำไปใช้คาดการณ์ยอดขายโดยวิเคราะห์จากข้อมูลบิ๊กดาตาที่มีอยู่ ตัวอย่างที่นำไปใช้งานจริงคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา

BLOCKCHAIN  

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อบริษัท บล็อคเชนแล็บส์. เอไอ จำกัด ในช่วงต้น มีลูกค้าบางรายต้องระงับโครงการที่เตรียมไว้แล้วไปบ้าง แต่เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย ความต้องการซอฟต์แวร์ในตลาดก็เพิ่มมากขึ้น ส่วนการทำงานของบริษัทในฐานะบริษัทไอทีก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะสามารถทำงานได้ด้วยการทำงานจากที่บ้าน คุณไอแซคยืนยันว่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมาก เพราะภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยังมีความต้องการซอฟต์แวร์ในประเทศอีกมาก แม้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาเพื่ออธิบายทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าซอฟต์แวร์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง แต่เมื่อลูกค้าเข้าใจก็จะสามารถเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ บริษัทใช้วิธีการส่งงานส่วนหนึ่งไปทำในต่างประเทศหรือเอาต์ซอร์ซที่ประเทศเวียดนามและประเทศอินเดียนั้น คุณไอแซคเสริมว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้จากบีโอไอมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาด้านบุคลากรของบริษัท “นอกจากบีโอไอจะให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยด้านภาษีแล้วอีกเรื่องที่เป็นประโยชน์หลักที่เราใช้คือ การอำนวยความสะดวกในการนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานเพราะบางครั้งบริษัทจำเป็นต้องใช้งานผู้เชี่ยวชาญเช่น โปรแกรมเมอร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์”

คุณไอแซควางเป้าหมายของบริษัท บล็อคเชนแล็บส์. เอไอ จำกัด ในอนาคตไว้หลังจากที่มีผลิตภัณฑ์และลูกค้าจำนวนมากพอ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดก็ตาม เพื่อให้องค์กรของลูกค้าก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการต่างๆ และส่งผลดีต่อธุรกิจของลูกค้า

คุณไอแซคสรุปว่าวิสัยทัศน์ของเราคือจะเป็นผู้ช่วยธุรกิจในประเทศไทยโดยการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลด้วยการนำเอาเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้กับธุรกิจ เราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อนำเสนอให้กับตลาดด้วย

ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่ยังมีอยู่มากและมีความหลากหลาย บริษัทแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

#ThailandEconomy #Cryptocurrency #Bitcoin #ThaiBizDiary #RTESeoul #BOI #BUFS

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ