เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธี Water and Land Ceremony ซึ่งจัดโดยวัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) จังหวัดคยองซังใต้ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การเริ่มต้นสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 - 1953)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธี Water and Land Ceremony ซึ่งจัดโดยวัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) จังหวัดคยองซังใต้ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การเริ่มต้นสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 - 1953)

11 มิ.ย. 2563

126 view

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธี Water and Land Ceremony ซึ่งจัดโดยวัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) จังหวัดคยองซังใต้ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การเริ่มต้นสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 - 1953) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งวิญญาณของทหารที่ได้สละชีพบนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงสงครามฯ ไปสู่สุคติ ไม่ว่าจะเป็นทหารเกาหลีใต้ กองกำลังสหประชาชาติซึ่งรวมถึงไทย เกาหลีเหนือ และจีน และประชาชนที่เสียชีวิตจากภัยสงคราม รวมกว่า 1.3 ล้านคน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นฝ่ายใดในสงครามฯ และไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อยุติความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและส่งเสริมสันติภาพต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี ผู้แทนภาครัฐของเกาหลีใต้ อาทิ ผู้ว่าราชการและสมาชิกรัฐสภาจังหวัดคยองซังใต้ และเอกอัครราชทูตประเทศที่ส่งทหารร่วมรบในสงครามเกาหลี ได้แก่ ตุรกี ฝรั่งเศส โคลอมเบีย เนเธอร์แลนด์ รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีน และประชาชนทั่วไป

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนไทยร่วมกล่าวถึงบทบาทของทหารไทยในสงครามฯ และย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ