เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบกับนายฮง กวาง-ฮี (Hong Kwang-hee) ประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบกับนายฮง กวาง-ฮี (Hong Kwang-hee) ประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

24 มิ.ย. 2563

76 view

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี โนนศรีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และนาย Stanley Park ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ได้พบกับนายฮง กวาง-ฮี (Hong Kwang-hee) ประธานสมาคมผู้นำเข้าสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Importers Association - KOIMA) เพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ