ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2563

ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2563

7 ต.ค. 2563

654 view

ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 (หลังวันหยุดยาวเทศกาลชูซ็อก) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2563 ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck

 

Flight_16_oct_2020

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง