การเดินทางกลับไทยของคนไทยที่ประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักที่ Alternative State Quarantine (ASQ)

การเดินทางกลับไทยของคนไทยที่ประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักที่ Alternative State Quarantine (ASQ)

28 ต.ค. 2563

1,090 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การเดินทางกลับไทยของคนไทยที่ประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักที่ Alternative State Quarantine (ASQ) ด้วยตนเอง

 

ASQ_SEMI_Comercial_1

ASQ_SEMI_Comercial_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ