Hyundai Motor Group ทําสถิติผลิตรถยนต์ในอินเดียสูงสุดในปี 2566

Hyundai Motor Group ทําสถิติผลิตรถยนต์ในอินเดียสูงสุดในปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 505 view

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้ (Korea Automobile & Mobility Association: KAMA) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ของ Hyundai Motor และ KIA ในอินเดียประจําปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 765,000 คัน และ 319,878 คัน ตามลําดับ ทําให้ ยอดการผลิตรถยนต์ของ Hyundai Motor และ KIA ใน อินเดียรวมกันอยู่ที่ 1,084,878 คันในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการสร้างสถิติการผลิตรถยนต์ในอินเดียของบริษัทฯ ที่สูงที่สุดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันและมียอดการผลิตเกิน 1 ล้านคันเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

อ่านต่อได้ที่ Hyundai Motor Group ทําสถิติผลิตรถยนต์ในอินเดียสูงสุดในปี 2566  - (globthailand.com)