มาตรการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID - 19

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป (สถานะวันที่ 31 ต.ค. 64)

1 พ.ย. 2564

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (สำหรับคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้)

8 ก.พ. 2564