สารเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (นายวิชชุ เวชชาชีวะ) ดูทั้งหมด
สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 5
พี่น้องชาวไทยที่รักครับ ขอโทษที่ผมหายหน้าไปเสียหลายฤดู จนกลับมาพบกันครั้งนี้ก็เป็นหน้าหนาวท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่ ๒๕๖๗ ซึ่งเย็นยะเยือกกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างมากเลย ขอฝากพี่น้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นไว้เสมอ ขออย่าได้เจ็บได้ไข้ รวมทั้งรักษาใจให้มีพลังเอาชนะอุปสรรคความหนาว ความไม่สะดวกในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่พวกเราคงมีเหมือน ๆ กัน คือฐานะชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ดูทั้งหมด