สารเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (นายวิชชุ เวชชาชีวะ) ดูทั้งหมด
สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 4
ดูทั้งหมด