มาตรการเดินทางกลับไทยช่วง COVID-19

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

1 พ.ย. 2564

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (สำหรับคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้)

8 ก.พ. 2564