กรณีตกทุกข์ / กรณีฉุกเฉิน

กรณีตกทุกข์ / กรณีฉุกเฉิน

Hotline_updated_2.4.2020

หรือ

สามารถติดต่อทาง Line ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Line ID: rteconsularseoul)

https://line.me/R/ti/p/rteconsularseoul

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ