ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

27 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online 

Slide1

Slide2

 Slide3

 Slide4

 Slide5

 Slide6

 Slide7

 Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25_แก้ไข

Slide26

Slide27

Slide28  

    

 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ใหม่ หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/publicservice/faq-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-coe-online-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81?page=6020b30c23780906761597f2&menu=6020afe40e83e34ec658d3c2 

 

 

เอกสารประกอบ

คู่มือ_SQ_ลงทะเบียนใหม่_1.4.2021_แก้ไข