FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (สำหรับคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้)

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (สำหรับคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 36,962 view

อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

คำถามสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบใหม่ (Thailand Pass)

1. ลงทะเบียนกลับไทยที่ไหน ยังลงทะเบียนที่ระบบ COE Online เหมือนเดิมได้หรือไม่ 

 - ระบบ COE Online ได้ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

- ท่านจะต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ 

 

2. การอนุมัติผ่านระบบ Thailand Pass ต้องเผื่อเวลานานแค่ไหน

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยเผื่อเวลาการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่ประสงค์เดินทาง 

 

3. หนังสือเดินทางหมดอายุ อัปโหลดเข้าระบบไปก่อนได้มั้ย

- ทางการเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีหนังสือเดินทางหมดอายุเดินทางออกจากเกาหลีใต้ ดังนั้น หากหนังสือเดินทางหมดอายุในวันที่เดินทาง ควรทำหนังสือเดินทางใหม่ หรือเอกสารสำคัญประจำตัว (“พาสขาว” (C.I. / E.T.D.)) ก่อนอัปโหลดเข้าระบบ เพื่อให้ข้อมูลเอกสารดังกล่าวในระบบลงทะเบียนถูกต้อง

- สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้สำรองคิวทำหนังสือเดินทางในระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นรายเดือน ที่ shorturl.at/coyGM อย่างไรก็ดี การทำหนังสือเดินทางฯ อาจใช้เวลา ซึ่งท่านอาจต้องขอทำเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I. / E.T.D.) แทน (ศึกษาข้อมูลการยื่นขอพาสขาวกลับประเทศไทย ที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/publicservice/c-i)

 

คำถามเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่กักตัว

4. ตั๋วเครื่องบินคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

คือ เอกสารยืนยันการซื้อตั๋วเครื่องบินที่สายการบินหรือบริษัทรับจองตั๋วเครื่องบินออกให้

Flight_Ticket_Sample_1  

Flight_Ticket_Sample_2

Flight_Ticket_Sample_3

 

 เอกสารต่อไปนี้ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน อาทิ สลิปใบเสร็จการโอนเงินที่ธนาคารออกให้

NOT_Flight_Ticket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หมายเลขเที่ยวบิน หรือ Flight Number คืออะไร

- หมายเลขเที่ยวบินหรือในภาษาอังกฤษ คือ flight number ประกอบด้วยรหัสของสายการบินและเลขเที่ยวบิน ซึ่งปรากฏอยู่ในตั๋วเครื่องบิน

ตัวอย่าง

- การบินไทย เที่ยวบินที่ 657 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า TG657

Flight_Number_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ 653 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า KE653

Flight_Number_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่เดินทางโดยสายการบินโคเรียนแอร์ ขอให้กรอกข้อมูลในระบบเฉพาะ KE653 [ไม่ใส่ 0 หรือเว้นวรรค]

 

 

เอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 741 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า OZ741

Flight_Number_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่เดินทาง โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ เป็น OZ741 ไม่เว้นวรรค และใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ O (โอ) ไม่ใช่เลข 0 (ศูนย์)

 

6. โรงแรม AQ และ SHA+ คืออะไร

- โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
- โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
- ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหารายชื่อโรงแรม AQ / SHA+ ได้จาก https://bit.ly/3556nel

 

7. ถ้ากลับแบบ Test and Go ต้องจองโรงแรมที่กักตัวที่วัน และต้องจองโรงแรมที่กักตัวเดียวกันหรือไม่

-  จองโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ จำนวน 2 คืน ในวันที่ 1 และ วันที่ 5 (ประกอบด้วยเอกสารยืนยันการจองโรงแรมวันที่ 1 + ค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 + ค่ายานพาหนะรับส่งจากสนามบิน + เอกสารยืนยันการจองโรงแรมวันที่ 5 + ค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 และวันที่ 5 ผู้เดินทางสามารถเดินทางในไทยได้อิสระ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของสาธารณสุขอย่างเครงครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัย

- โรงแรมที่กักตัวสำหรับวันที่ 5 ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมที่กักตัวเดียวกับโรงแรมที่ 1 และ/หรืออยู่ในจังหวัดเดียวกัน

 

8.ถ้าลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2565 และมีกำหนดเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565 จะได้รับสิทธิตามรูปแบบใหม่หรือไม่ (กักตัว 1 วัน) และต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ 

- ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2565 และมีกำหนดเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิตามรูปแบบใหม่ และไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ใหม่ โดยขอแนะนำติดต่อโรงแรมของท่าน เพื่อขอยกเลิกการกักตัวในคืนวันที่ 5 ต่อไป

 

9. จองโรงแรมที่ไหน

- หารายชื่อโรงแรมที่กักตัวได้ที่ http://www.hsscovid.com/  

- นอกจากนี้ สามารถจองโรงแรมที่กักตัว (Alternative Quarentine- AQ) ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

https://asqthailand.com/ 

https://asq.locanation.com/

https://asq.ascendtravel.com/ 

https://www.agoda.com/quarantineth

 

10. หลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่กักตัว ควรมีหน้าตาอย่างไร

- ขอแนะนำว่า หลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่กักตัวควรมีตราประทับ หรือข้อความระบุว่าจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว (Paid หรือ Fully Paid

- ในกรณีเดินทางกลับไทยแบบ Test and Go หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมSHA Extra+ หรือ AQ จำนวน 2 คืน ในวันที่ 1 และ วันที่ 5 (ประกอบด้วยเอกสารยืนยันการจองโรงแรมวันที่ 1 + ค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 + ค่ายานพาหนะรับส่งจากสนามบิน + เอกสารยืนยันการจองโรงแรมวันที่ 5 + ค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2)

ตัวอย่าง

AQ_Fully_Paid_Sample_1

AQ_Fully_Paid_Sample_2  

 

การยกเลิกการเดินทางกลับไทย

11.กรณีที่เปลี่ยนใจไม่กลับแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง / ต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูต ฯ หากประสงค์เปลี่ยนเที่ยวบิน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีในระบบ Thailand Pass แต่ขอแนะนำให้เผื่อเวลาการลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

 

คำถามเรื่องระยะเวลาการกักตัวเมื่อเดินทางถึงไทยและเอกสารรับรองการฉีดวีคซีนป้องกันไวรัส COVID-19

12. คำถามเรื่องระยะเวลาการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งข้อกำหนดระยะเวลาการกักตัวสำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าประเทศไทยตามที่รัฐบาลไทยกำหนดสำหรับ Test and Go (กักตัว 1 วัน + ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด) Alternative Quarantine (กักตัว 7 หรือ 10 วัน) และ Sandbox (กักตัว 7 วัน) ดังนี้

1) Test and Go / Alternative Quarantine (กักตัว 7 วัน) และ Sandbox สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ครบตามข้อกำหนดของไทย ครบโดส โดยโดสสุดท้ายก่อนวันเดินทาง 14 วัน

2) Alternative Quarantine (กักตัว 10 วัน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย อาทิ ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ได้รับวัคซีนก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วัน

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin
- Medigen (สำหรับมาตรการ Sandbox เท่านั้น)
- Sputnik Light (สำหรับมาตรการ Sandbox เท่านั้น)

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
- เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Covaxin) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Medigen) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
* ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sputnik Light จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
* เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน Medigen และ Sputnik Light จะสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบสำหรับการลงทะเบียนเข้าตามมาตรการ Sandbox เท่านั้น

ที่มาของข้อมูล: https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 

 

13. ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ที่เกาหลีใต้ ต้องทำอย่างไร 

ขอแนะนำศึกษาข้อมูล ดังนี้ 

- ประกาศแผนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ที่ https://bit.ly/39SMetA 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ ที่ https://bit.ly/3CY6Qgf 

 

14. ถ้าได้ฉีดวัคซีนที่เกาหลีใต้แล้ว จะหาเอกสารรับรองการฉีดวีคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ภาษาอังกฤษ (Vaccine Certificate - VC) จากที่ไหน

สามารถขอใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ ที่
1. ศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소)
2. คลีนิก หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการฉีดวัคซีน
3. เว็บไซต์ของ KDCA : https://nip.kdca.go.kr/irgd/index.html 

* หากเป็นผู้ที่พำนักในเกาหลีใต้โดยวีซ่ายังไม่หมดอายุ สามารถขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่เว็บไซต์ของ KDCA
* คลีนิก หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ แต่บางแห่งอาจไม่ออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อตรวจสอบกับคลีนิก หรือโรงพยาบาล ล่วงหน้า
* หากเป็นผู้ที่พำนักในเกาหลีใต้โดยวีซ่าหมดอายุแล้ว สามารถขอใบรับรองที่ศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소) เท่านั้น

ตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีน 

VC_Sample_complete_doses

Slide6

หมายเหตุ: รูปแบบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอาจไม่เหมือนกับตัวอย่างดังกล่าว ในการนี้ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องควรมีข้อมูลสำคัญภาษาอังกฤษ ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ / วันเดือนปีเกิด

(2) ชื่อวัคซีนที่ท่านได้รับ

(3) จำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนที่ท่านได้รับ

(4) วันที่ท่านฉีดวัคซีน

(5) สถานที่ที่ท่านได้รับฉีดวัคซีน

 

15. ถ้าเดินทางพร้อมบุตรอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องกักตัวที่สถานที่กักตัว (AQ) กี่วัน  

16. ตรวจหาวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT - PCR และรับใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยได้ที่ไหน

- ท่านสามารถตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ด้วยวิธี RT - PCR Test และรับใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 เป็นภาษาอังกฤษได้ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ ในการนี้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับโรงพยาบาลก่อนว่า โรงพยาบาลออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่

- สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า การตรวจหาเชื้อโควิคด้วยวิธี RT - PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็นภาษาอังกฤษมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 140,000 - 180,000 วอน 

- ขอแนะนำให้เตรียมหนังสือเดินทาง และบัตร Alien card (หากมี) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่โรงพยาบาล 

หมายเหตุ: ท่านจะไม่ได้รับใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็นภาษาอังกฤษ หากไปตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ที่ public health center เนื่องจากทาง public health center สามารถออกผลการตรวจหาเชื้อในรูปแบบข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ใช่เอกสารทางการ และรัฐบาลไทยไม่รับรอง

ตัวอย่างใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็นภาษาอังกฤษ

RT_PCR_Sample

- หมายเหตุ: ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทางกลับไทย

17. สามารถใช้ผลตรวจหาไวรัส COVID-19 รูปแบบอื่นนอกจาก RT-PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้หรือไม่

- ไม่ได้ ผลตรวจหาไวรัส COVID-19 จะต้องเป็นรูปแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่ใช่ผลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

- หมายเหตุ: ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทางกลับไทย

18. ถ้าเดินทางพร้อมบุตร บุตรต้องตรวจหาไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางด้วยหรือไม่ 
- ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทย และต้องการยกเว้นการกักตัว รวมทั้งเด็ก ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับไทยอย่างน้อย 72 ชม. ก่อนเดินทางกลับไทย 

 

คำถามด้านกงสุลและเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางกลับไทย

19. บริการด้านกงสุลคืออะไร

- สถานเอกอัครราชทูตฯ อำนวยความสะดวกด้านกงสุล เช่น การทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ตรวจลงตรา (วีซ่า) นิติกรณ์ (แจ้งเกิด จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และมรณบัตร)

 

20. กรณีวีซ่าหมดอายุ ต้องรายงานตัวต่อ ตม. เกาหลีใต้ อย่างไรบ้าง

- กรณีผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณารีบซื้อตั๋วเครื่องบินและนำตั๋วเครื่องบินไปรายงานตัวกลับประเทศโดยสมัครใจที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู่ อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ และต้องไม่ลืมไปรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ ที่ สนามบินอีกครั้ง ในวันเดินทาง

 

21. หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำอย่างไรดี

- ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) สามารถจองคิวได้ที่ shorturl.at/coyGM  

 

22. ถึงลำดับคิวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ และทำหนังสือเดินทางใหม่ไม่ทันแน่ ทำอย่างไรดี

- สามารถมาทำพาสขาวกลับประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I. / E.T.D.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว ข้อมูลที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/publicservice/c-i 

 

คำถามรายงานตัว ตม. เกาหลีใต้ สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุแล้ว หรือการขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศเกาหลีใต้ (Re-entry Permit) ก่อนเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

23. ตม. เกาหลีใต้มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุแล้ว หรือต้องการขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศเกาหลีใต้ (Re-entry Permit) และประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ https://www.hikorea.go.kr/ หรือยื่นคำร้องที่สำนักงาน ตม. เกาหลีใต้ในเขตที่พักอาศัย

24. ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ของ ตม. เกาหลีใต้ ในกรณีที่มีตั๋วเครื่องบินและวันเดินทางกลับไทยแล้ว และต้องรายงานตัวล่วงหน้า 4 วัน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00 - 22.00 น. ก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากท่านไม่เคยรายงานตัว หรือรายงานตัวไม่ครบ 4 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเกาหลีใต้ให้เดินทางออกจากเกาหลีใต้ ขอแนะนำให้รายงานตัวหลังจากที่ได้ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยแล้ว

- เมื่อรายงานตัวแบบออนไลน์เสร็จแล้ว ในวันเดินทางกลับไทย ต้องไปรายงานตัวที่ ตม. เกาหลีใต้ ที่ท่าอากาศยานอินชอนอีกครั้งก่อนเช็กอิน (check in) ด้วย

หมายเหตุ: ชนิดวีซ่าเกาหลีใต้ที่ไม่ต้องขอ Re-entry Permit คือ A-1 (นักการทูต) / A-2 (ข้าราชการ) / A-3 (ความตกลงระหว่างประเทศ) และ F-4 (ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ต่างแดน)

 

คำถามสำหรับการคุ้มครอง (ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับไทย)

25. กรณีป่วยอาการหนัก (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือไม่สามารถกักตัวในโรงแรม 14 วัน) และมีความจำเป็นต้องกลับไทยควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง

1) แจ้งทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ +82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ
+82-2-795-3253 ต่อ 106, 112, 117 หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตรงที่ +82 10 6747 0095 หรือสามารถติดต่อทาง Line (Line ID: rteconsularseoul)

2) แจ้งชื่อ – นามสกุล / หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง (ของผู้แจ้งและผู้ป่วย)

3) แจ้งสถานะของผู้ป่วยอาการหนักข้างต้น เช่น รู้สึกตัวไหม สื่อสารรู้เรื่องไหม อยู่ที่ไหนในเกาหลีใต้ และสามารถเดินทางได้หรือไม่

4) เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หากเป็นไปได้ขอให้เตรียมเอกสารสำคัญคือ (1) เอกสารใบรับรองแพทย์ระบุการเจ็บป่วย (2) สำเนาหนังสือเดินทาง และ (3) ใบรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ (ในกรณีที่วีซ่าหมดอายุ) และส่งมาที่ Line (Line ID: rteconsularseoul) เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

5) ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยเลือก ด้วย

6) การดำเนินการในการเตรียมการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมจัดหาเตียงใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง

7) กรณีผู้ป่วยอาการหนักช่วยตัวเองไม่ได้ และเป็นแรงงาน E-9 ขอให้ประสานงานกับสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซล เพื่อให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดหาเตียง ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 

26. กรณีตกเครื่องบินระหว่างการเปลี่ยนเครื่องบินที่เกาหลีใต้ (transit) หรือต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินกลับไทย ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หลังเวลาของเที่ยวบินเดิมที่ลงทะเบียนไว้กับ Thailand Pass โดยไม่ต้องขอ Thailand Pass QR Code ใหม่ ทั้งนี้ เอกสารอื่น ๆ ยังคงต้องมีความสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานตามที่กำหนดไว้

หากท่านต้องการจะเปลี่ยนกำหนดการเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ท่านจะต้องแก้ไขคำร้องของท่านโดยใช้ access code ของท่านเข้าระบบ โดยปุ่มการแก้ไขคำร้องปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass ทั้งนี้ การแก้ไขคำร้องจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง

(2) ติดต่อโรงแรมที่กักตัวที่ไทยของท่าน เพื่อแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางถึงไทย และส่งหลักฐานการจองโรงแรมให้ท่านในโอกาสแรกต่อไป

 

คำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass สามารถอ่านได้ที่ https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 

 

สถานะวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ