แผนช่วยเหลืออพยพกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

แผนช่วยเหลืออพยพกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,343 view

เอกสารประกอบ

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง_ระดับ_1_Website_10.2.2022