การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

| 517 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวนรวม 28 ราย เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ