การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

| 77 view
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ Grand Ballroom โรงแรม Four Seasons กรุงโซล โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานฝ่ายไทย และนายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr. Moon Seoung-hyun) ปลัดกระทรวงรวมชาติ (Vice Minister of Unification) เป็นแขกเกียรติยศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเกาหลีใต้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในเกาหลีใต้ พร้อมทั้งคู่สมรส รวมถึงผู้แทนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโซล ที่ได้ให้การสนับสนุน 1) การสาธิตมวยไทยจากสมาคมมวยไทยแห่งเกาหลีใต้ ซึ่งนำเยาวชนชาวเกาหลีใต้ที่เรียนมวยไทยมาร่วมสาธิตมวยไทยในงานดังกล่าว และ 2) บัตรห้องพัก 2 คืน รวม 4 รางวัล จาก Siam Kempinski Hotel Bangkok 2 รางวัล และจาก Sathorn Kempinski Hotel Bangkok 2 รางวัล และขอขอบคุณโรงแรม Four Seasons Hotel Seoul ที่ได้สนับสนุนบัตรทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหาร the Market Kitchen โรงแรม Four Seasons Hotel Seoul จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 2 ท่าน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมจับสลากภายในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ