กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ธ.ค. 2566

| 71 view

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโซล พร้อมคู่สมรส รวม 27 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่พื้นที่และชุมชนโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยการเก็บขยะและคัดแยกขยะ ณ สวนสาธารณะ Banpo Hangang Park

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ