ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในเกาหลีใต้สำหรับชาวต่างชาติ

16 ส.ค. 2564

6,531 view

Vaccine_in_Korea_Website-1_2

Vaccine_in_Korea_Website-2

Vaccine_in_Korea_Website-3

    

  Vaccine_in_Korea_Website-4  

Image by FreePik https://www.flaticon.com/free-icon/vaccine_724319 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รายชื่อศูนย์สาธารณสุขในเกาหลีใต้_16.8.2021.xlsx
Vaccine_in_Korea_Website_1.pdf