5 สายการบินที่ *ยังไม่เปิดให้บริการ* ในเส้นทางโซล - กรุงเทพฯ

5 สายการบินที่ *ยังไม่เปิดให้บริการ* ในเส้นทางโซล - กรุงเทพฯ

9 พ.ย. 2563

688 view
ตามที่สถานทูตฯ ได้ประกาศว่าคนไทยสามารถเดินทางกลับไทยโดยช่องทางที่ 2 (จองและชำระค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง) — สถานทูตขอแจ้งว่า ขณะนี้ มี 5 สายการบินที่ *ยังไม่เปิดให้บริการ* ในเส้นทางโซล - กรุงเทพฯ ได้แก่
1. Jin Air (LJ) ❌
2. Jeju Air (7C) ❌
3. Thai AirAsia X (XJ) ❌
4. Thai Lion Air (SL) ❌
5. T'Way (TW) ❌
สถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อสายการบินดังกล่าวเริ่มเปิดให้บริการในเส้นทางโซล - กรุงเทพฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ