Mekong-Korea Connect Webinar

Mekong-Korea Connect Webinar

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2565

| 2,162 view
“Mekong-Korea Connect Webinar” 🌏 Isan into the Future: Local Innovation, Global Aspirations 🇹🇭🇰🇷 เชิญพบกับการถ่ายทอดสดการสัมมนาโครงการเชื่อมเกาหลีใต้กับจังหวัดริมแม่น้ำโขง (Mekong-Korea Connect Webinar)โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขข้ามแดน เมืองอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน และเกษตรอัจฉริยะ มาให้ความรู้เพื่อเปิดประตูความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างจังหวัดในภาคอีสานของไทยกับเกาหลีใต้
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทาง
✅ Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul
✅ YouTube: Asean- Korea Centre (AKC)
ตั้งแต่เวลา
🔸13:00-16:00 (เวลาประเทศไทย)
🔸15:00 – 18:00 น. (เวลาประเทศเกาหลีใต้)
 
Mekong-Korea_Connect_Webinar_2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ