(14) Home Pottery เซรามิกไทยส่งออกทั่วโลก

(14) Home Pottery เซรามิกไทยส่งออกทั่วโลก

14 ก.ค. 2564

19 view

Thai_BIZ_14_(1)

 

หากพูดถึงเซรามิกแบรนด์ไทยที่ประกาศผลงานไกลไปทั่วโลก บริษัทคนไทยที่บีโอไอภูมิใจนั่นคือ บริษัทHome Pottery จำกัดจังหวัดลำปางบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในโรงแรมและร้านอาหารรวมทั้งเครื่องใช้ในครัวที่ทำด้วยเซรามิก ประเภทปอร์ซเลนซึ่งคุณนิรันดร์เชาว์กิตติโสภณกรรมการผู้จัดการ บริษัท Home Pottery จำกัด ให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

มีแนวคิดที่จะผลิตสินค้าของตัวเองโดยจะต้องเป็นสินค้าที่มีต้นทุนไม่ต่างจากจีนมากนัก แต่มีคุณภาพใกล้เคียงกับยุโรปเพื่อให้สามารถส่งออกได้

ความเป็นมาของธุรกิจนี้เริ่มจากครอบครัวของคุณนิรันดร์ทำธุรกิจผลิตชามตาไก่มายาวนานกว่า 50ปีเขาจึงได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ต่างๆมาตั้งแต่ยังเล็ก แต่เนื่องจากกำไรที่ได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีกหลายชีวิตจึงลองนำเข้าสินค้าเซรามิกจากประเทศจีนและได้ขยายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น กิจการดำเนินไปด้วยดีแต่คุณนิรันดร์มีแนวคิดที่จะผลิตสินค้าของตัวเอง โดยจะต้องเป็นสินค้าที่มีต้นทุนไม่ต่างจากจีนมากนักแต่มีคุณภาพใกล้เคียงกับยุโรปเพื่อให้สามารถส่งออกได้

สิ่งที่เป็นจุดยืนในการทำธุรกิจนี้คือการเน้นตลาดที่“ย่อยยากเยอะ

Thai_BIZ_14_(2)  

หมายความว่าการเข้าไปจับสินค้าที่แยกย่อยมีรายละเอียดในชิ้นงานมากกว่าสินค้าทั่วไปมีความยากในการทำเพื่อให้สินค้าของเราเหนือคู่แข่งนอกจากนี้จะต้องทำให้ได้ปริมาณผลิตเยอะพอสมควรเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน

คุณนิรันดร์ใช้ความรู้เบื้องต้นผสมผสานกับจินตนาการเข้าแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทำธุรกิจประกอบกับมีเพื่อนต่างชาติอยู่มากมายจึงได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านองค์ความรู้เครื่องจักรอุปกรณ์ตลาดและเงินลงทุนเรียกได้ว่าการที่ HOME POTTERY ก้าวสู่ความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย

ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงต้นของการทำธุรกิจ บริษัทฯ ก็มีจุดอ่อนมากมายโดยจุดอ่อนสำคัญ3 ประการคือมีเงินลงทุนน้อยการตลาดยังไม่ดีนักและพนักงานส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรจึงหาทางแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดโดยปัญหาเงินลงทุนน้อยก็พยายามหาแหล่งเงินทุนต่ำโดยต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

ปัญหาการตลาดที่ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักทำให้ผู้ซื้อไม่มั่นใจจึงไม่กล้าสั่งสินค้าก็แก้ปัญหาโดยพยายามออกงานแสดงสินค้าต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่องทางได้รู้จักลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้า

Thai_BIZ_14_(4)  

Thai_BIZ_14_(3)  

ปัญหาพนักงานส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรแก้ไขโดยจัดสอนงานอบรมการใช้เทคโนโลยีรวมถึงการให้สวัสดิการที่ดีเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงานและทำงานอยู่กับบริษัทฯ ไปอีกนาน

นอกจากนี้คุณนิรันตร์ยังเข้าไปขอความช่วยเหลือจากบีโอไอศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่จึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งสิทธิที่ไม่เกี่ยวกับภาษีคือนำเข้าแรงงานชาวต่างชาติ

นอกจากสิทธิประโยชน์จากบีโอไอข้างต้นแล้วคุณนิรันตร์ยังเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและการศึกษาลู่ทางการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บีโอไอจัดขึ้นยิ่งส่งผลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นลำดับการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอนับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เขามีแรงจูงใจทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะเมื่อได้รับยกเว้นภาษีต่างๆ บริษัทฯ ก็ได้นำเงินในส่วนนี้มาเป็นต้นทุนขับเคลื่อนงานต่อไป

คุณนิรันตร์มีมุมมองที่น่าสนใจในการบริหารธุรกิจคือหากเรายังยืนอยู่ที่เดิม แต่คู่แข่งทั้งในและต่างประเทศต่างกำลังเดินไปข้างหน้าเมื่อนั้นธุรกิจจะตายดังนั้นเราจึงหยุดเทคโนโลยีไม่ได้ด้วยเพราะความหลากหลายของลูกค้าความหลากหลายของสินค้าความหลากหลายของตลาดเป็นตัวผลักดันให้ต้องเดินไปข้างหน้าหลักการทำงานที่ทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้คือ“ความรู้คู่จินตนาการและความกล้า”

อ่านต่อที่

1. บทความที่แปลเป็นภาษาเกาหลี

https://blog.naver.com/thaibiz_diary/222428794674

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง