(26) 'บำรุงราษฎร์' โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล

(26) 'บำรุงราษฎร์' โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล

1 ก.ย. 2564

34 view

(26)__บำรุงราษฎร์__โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล_(1)  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียงโดยมีทีมงานบริหารจากนานาประเทศพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่านมีผู้ใช้บริการจำนวน 1.1 ล้านคนต่อปีเป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 คนต่อปีจาก 190 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้โรงพยาบาลฯยังได้นำเสนอบริการทางการแพทย์ในรายการชั้นนำหลายๆรายการเช่นCBS’s 60 Minutes, NBC’s Today Show, Time เป็นต้น

บำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารNewsweek นิตยสารชื่อดังของอเมริกาเป็นสถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลกที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการมากที่สุดนี่คือตัวอย่างหนึ่งของบริษัทเอกชนของไทยที่สร้างแบรนด์ของตนเองได้ในระดับสากลด้วยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตนเองได้ถึงระดับสากลและยังคงรักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถรักษาลูกค้าได้จนถึงปัจจุบันแต่ก่อนลูกค้าของบำรุงราษฎร์ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีชาวตะวันออกกลางแต่ในปัจจุบันบำรุงราษฎร์เริ่มปรับกลยุทธ์โดยการดึงลูกค้าในระดับHi-end จากประเทศเพื่อนบ้านให้มาใช้บริการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในประเทศไทยแล้ว

(26)__บำรุงราษฎร์__โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล_(2)  

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เข้าลงทุนในกิจการผ่านการลงทุนของบริษัทย่อยในโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ซองโด(Ulaanbaatar Songdo Hospital : UBSD) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นที่รู้จักอย่างดีในกลุ่มประชาชนของประเทศมองโกเลียที่มีความต้องการมาตรฐานและคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้กลายเป็นจุดหมายหลักของชาวมองโกเลียที่มองหาสถานที่สำหรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะได้มีส่วนเข้าร่วมในการขยายตัวของภาคบริการด้านสุขภาพของมองโกเลียและขยายสัดส่วนในการรับส่งต่อของกลุ่มผู้ป่วยในรายที่มีอาการซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษายังต่างประเทศ

(26)__บำรุงราษฎร์__โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล_(3)  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทยนอกจากนี้นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของJCI(Joint Commission International) JCI เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่ในการกำกับดูแลของThe Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐฯที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไรดำเนินงานมานานกว่า 75 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่ององค์กรนี้ตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะจัดโปรแกรมCQI(Continuous Quality Improvement) ขึ้นทุกปีเพื่อให้โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาในหลายๆมิติอย่างต่อเนื่องซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเน้นความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้ป่วยที่มาใช้บริการผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมCQI กล่าวว่า "สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์การได้รับรองจากJCI เปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของการได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลแต่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการทำงานที่บำรุงราษฎร์"

(26)__บำรุงราษฎร์__โรงพยาบาลไทยคุณภาพระดับสากล_(4)  


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง